DOELSTELLING

De stichting Het Blauwe Pand heeft ten doel:

 

a. Het ondersteunen van het ambacht en de kunst in de breedste zin van het woord en het (doen) verzamelen, behouden en ontwikkelen van vaardigheden en kennis.

 

b. Het ondersteunen van de circulaire economie en het bevorderen van ecologisch bewustzijn.

 

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

a. Ruimte en middelen te faciliteren voor werkplaatsen en kleine bedrijvigheid waar vakmensen en kunstenaars hun ambacht kunnen beoefenen, uitdragen, en delen, o.a. door het verhuren van betaalbare ateliers, werk-, repetitie-, les-, toon-, en presentatieruimte.

 

b. Een goede inbedding te zoeken in de buurt, de gemeente en de gemeenschap, o.a., maar niet uitsluitend, door een plek te bieden waar buurtbewoners en anderen kunnen samenkomen.

 

c. Te faciliteren dat vakmensen en kunstenaars zich organiseren en samenkomen, waardoor kennis en vaardigheden beschikbaar kunnen worden gesteld aan de samenleving en worden overgedragen en doorgegeven aan een nieuwe generatie.

 

d. Projecten te initiëren en te ondersteunen die sociale cohesie bevorderen en waarin verschillende disciplines samenwerken.

 

e. Te bevorderen dat de bij de stichting betrokken personen en rechtspersonen gebruik kunnen maken van hulpmiddelen die het doel van de stichting ondersteunen.

 

f. Het verwerven en gebruik van hulpmiddelen die kennis en vaardigheden overdraagbaar maken, onder andere op het gebied van materialen en technieken voor het gebruik van herbruikbare en duurzame materialen.

 

g. Het initiëren en (doen) organiseren van cursussen, workshops en lessen.

 

h. Het leggen en onderhouden van contacten en samenwerken met personen en instellingen die op hetzelfde of vergelijkbaar gebied werkzaam zijn.

 

i. Het inzamelen van gelden en het werven van fondsen en subsidies.

 

Het Blauwe Pand

Aris van Broekweg 2

1507BB Zaandam

 

info@hetblauwepand.nl

 

MAKEN ● DELEN ● DOORGEVEN!