DE BLAUWE WAND


RUIMTE MAKEN VOOR CIRCULARITEIT.

 

Eind 2017, begin 2018 zijn de makers van Het Blauwe Pand aan de slag gegaan met het wandproject. Met ondersteuning vanuit de gemeente is men bezig geweest de ruimte die voorheen in de wandelgangen de 'Cantina' werd genoemd, multifunctioneel te maken. Hierbij werd zo circulair mogelijk gewerkt en werd gekeken in hoeverre het oude gilde-idee toe te passen valt bij een dergelijk project. Het idee dat op die manier kennis gedeeld wordt, behouden blijft en ook nog eens keer op keer getoetst aan de praktijk kan worden past natuurlijk heel goed bij de gedachte van een circulaire manier van werken.

 

De ruimte die op circulaire wijze multifunctioneel is geworden gaat nu door het leven als de 'woonkamer'. Hier kunnen we samen eten, vergaderen, maar kunnen ook andere (maatschappelijke) organisatie een presentatie of brainstormsessies houden. Het is met recht een warme ontmoetingsruimte geworden.

 

Dit project was vooral bedoeld om te onderzoeken hoe je de circulaire manier van bouwen kunt combineren met het oude gildesysteem. Met de kennis die dit heeft opgeleverd willen wij vanuit Het Blauwe Pand verder doorpakken op circulaire economie.

 

En natuurlijk willen wij deze kennis delen. want in Het Blauwe Pand geven we graag ruimte aan circulaire economie.

 

WANDKUNST.

 

Naast het inzetten van de bouwers en makers binnen Het Blauwe Pand hebben we de kunstenaars onder ons de ruimte gegeven de 'Woonkamer' te voorzien van kunst. Zo is de wand naast een staalkaart van circulariteit ook een galeriemuur geworden. Met recht multifunctioneel.

 

De kunst die is aangebracht varieert van het gebruik van verfmallen, die keer op keer gebruikt kunnen worden, van het gebruik van een schilderij meteen als deur, driedimensionale kunstwerken die meteen een praktische functie hebben als deurklink, een kleed tegen de stof van oude kleding en een doorkijkwereld met plantachtige objecten die ontstaan zijn uit plastic flessen. Zo heeft elke kunstenaar op zijn of haar eigen wijze vorm gegeven aan de circulaire gedachte

 

Oude materialen gebruiken voor kunstuitingen of toegepaste kunst past natuurlijk helemaal bij het idee van Het Blauwe Pand om ruimte te geven aan circulariteit.

 

KINGA WIECZOREK

JACOB SPAANDER

MIRJAM VOETS

OPENING


Het Blauwe Pand

Aris van Broekweg 2

1507BB Zaandam

 

MAKEN ● DELEN ● DOORGEVEN!